services icon

Services & Facilities

event icon

Events

 • Banner BPRP ENGLISH

 • HANAFI EUROINVENT

 • Banner Website Prof Talk PPKBSM USM 2018

 • eric

 • srimala

 • zainal

 • fauzi

 • MARIATTI

MIMATES

USM Logo APEX logo OFFICIAL 1 mimates

Mineral & Material Engineering Society (MIMATES) dikenali sebagai sebuah persatuan pelajar Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral, Universiti Sains Malaysia Kampus Kejuruteraan. MIMATES telah ditubuhkan pada tahun 2000 dan ahli-ahlinya adalah terdiri daripada pelajar Pusat Pengajian Bahan dan Sumber Mineral (PPKBSM). Berikut merupakan objektif utama penubuhan Persatuan MIMATES :

 • Menjadi salah satu institusi pusat pengajian yang menggerakkan, mengeratkan dan mengukuhkan hubungan muhibah, kebajikan, kerjasama, persefahaman dan kesejahteraaan bekerja sesama ahli-ahli yang lain.
 • Mewujudkan graduan universiti yang seimbang dan cemerlang dalam segala aspek.
 • Menggalakkan semua ahli cenderung dalam aktiviti sosial dan masyarakat bagi meningkatkan nilai-nilai murni dalam diri.
 • Menjalinkan hubungan dan kerjasama yang baik dengan badan dan pertubuhan lain di universiti.

 Terdapat pelbagai program yang telah dijalankan oleh Persatuan MIMATES. Antara program tersebut adalah:

 • Resume Talk
 • Interview Talk
 • MIMATES Innovation Programme
 • Program Jelajah Ustaz
 • Karnival Usahawan Muda
 • Seniors Sharing Centre
 • Bicara Industri Bersama Alumni

Selain itu , Persatuan MIMATES juga mempunyai beberapa program yang telah menjadi tradisi yang mana program tersebut pasti akan dijalankan pada setiap sidang. Program tersebut adalah:

 • Sekampung Bersama MIMATES
 • Karnival Sukan MIMATES
 • Hari Interaksi MIMATES
 • MIMATES To Matriculation

Dinner MIMATES yang mana ia dijalankan pada penghujung setiap sidang.

Latest News

PANDUAN PENYEDIAAN TESIS/DISERTASI PROJEK TAHUN AKHIR

GALLERY

Sebutharga