services icon

Services & Facilities

event icon

Events

Karnival Pendidikan Kerjaya - Kolej Matrikulasi Johor

Kolej Matrikulasi Johor, 11-12 Januari 2018. Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (PPKBSM) yang diwakili oleh Dr.  Mohd Nazri Idris dan Ir. Mohamad Azwan Mad Naser terlibat dalam Karnival Pendidikan Kerjaya di Kolej Matrikulasi Johor. Semasa karnival ini, pameran dan taklimat berkenaan dengan kursus yang ditawarkan oleh USM dan PPKBSM telah disampaikan oleh Dr. Mohd Nazri dan Ir. Azwan.   

kmk johor1

kmk johor2

 

Latest News

PANDUAN PENYEDIAAN TESIS/DISERTASI PROJEK TAHUN AKHIR

GALLERY

Sebutharga