services icon

Services & Facilities

event icon

Events

Karnival Pendidikan Kerjaya- Kolej Matrikulasi Melaka

Kolej Matrikulasi Melaka, 12-13 Januari 2018. Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral (PPKBSM) yang diwakili oleh Dr. Mohd Nazri Idris dan Ir. Mohamad Azwan Mad Naser telah terlibat dalam pameran Karnival Pendidikan Kerjaya di Kolej Matrikulasi Melaka baru-baru ini.  Semasa karnival ini, penerangan tentang kursus-kursus yang ditawarkan oleh PPKBSM iaitu program Kejuruteraan Bahan, Kejuruteraan Sumber Mineral dan Kejuruteraan Polimer telah diadakan. 

kmk melaka1

kmk melaka2

Latest News

PANDUAN PENYEDIAAN TESIS/DISERTASI PROJEK TAHUN AKHIR

GALLERY

Sebutharga