services icon

Services & Facilities

event icon

Events

Lawatan ke Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC)

Taiping, 7 Mac 2018 –Seramai 56 orang pelajar kursus EBB337 Komposit dan Bahan Termaju telah berpeluang untuk melawat Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Taiping pada 7 Mac 2018. Lawatan ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar tentang pemprosesan bahan komposit dan produk yang boleh dihasilkan oleh bahan komposit. Semasa lawatan ini, pelajar-pelajar turut berpeluang untuk melawat Makmal-makmal lain seperti Teknologi Bahan Termaju-Seramik dan Teknologi Bahan Termaju-Polimer.

adtec

Latest News

PANDUAN PENYEDIAAN TESIS/DISERTASI PROJEK TAHUN AKHIR

GALLERY

Sebutharga