ENERGY DISPERSIVE X-RAY (EDX) SPECTROSCOPY

No. Sebutharga : SH2/18/RU/PBAHAN/U/00052

Nama Sebutharga :
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN KOMISYEN “ENERGY DISPERSIVE X-RAY (EDX) SPECTROSCOPY” KE P. PENG. KEJ. BAHAN DAN SUMBER MINERAL, KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Tarikh Tutup : 17 Oktober 2018 / JAM 4:00 Petang.
Tempat : Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan & Sumber Mineral,USM Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang

Jenis Sebutharga : Terbuka

Sebutharga hendaklah dimasukkan ke dalam peti sebutharga yang terdapat di Pejabat Am, Pusat Pengajian Kej. Bahan & Sumber Mineral sebelum tarikh tutup dalam sampul surat berlakri dan ditulis nombor rujukan sebutharga.

Iklan sebutharga.pdf

Q1 - Borang Sebutharga.pdf
Q2 - Keterangan.pdf
Q3 - Syarat Am.pdf
Q4 - Tawaran Harga.pdf
Q5 - Form EDX Spec.pdf

 Poster virtual run 001 edited for web

Polisi Keselamatan        Penafian      Peta Laman             icon fb       icon ins