PERSEDIAAN UNTUK SEMESTER 1, SIDANG AKADEMIK 2020/2021 SEBAGAI PANDUAN KEPADA PELAJAR PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN BAHAN DAN SUMBER MINERAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

1. Pertamanya, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua pelajar PPK BSM yang telah melalui semester II, Sidang Akademik 2019/2020 semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dan Pandemik COVID-19 dengan penuh tabah, dedikasi dan kesabaran.

2. Keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan kaedah pembelajaran dalam sesi berbentuk talian bukanlah suatu situasi yang mudah. Namun, saya amat bersyukur kerana sinergi pengajaran dan pembelajaran dalam talian telah berjaya memberikan satu pengalaman pembelajaran baru dan juga diharapkan ianya juga berkesan.

3. Melalui pengalaman ini, USM dan Pusat Pengajian telah bersetuju untuk melaksanakan pembelajaran secara teradun mulai Semester I, Sidang Akademik 2020/2021. Ini bermakna semua program akan mencari kaedah terbaik kombinasi antara pengajaran & pembelajaran bersemuka (F2F) dan secara dalam talian.

4. Semua pelajar perlu mendaftar secara dalam talian bermula pada 11 September 2020 sehingga 8 Oktober 2020. Bagi pelajar yang tidak dapat mendaftar secara dalam talian, sila berhubung dengan pejabat am PPKBSM.

5. Sesi pembelajaran Semester I, Sidang Akademik 2020/2021 akan bermula pada 12 Oktober 2020, secara dalam talian atau secara bersemuka. Saya pohon semua pelajar PPKBSM untuk merujuk kepada jadual waktu kuliah yang akan dikeluarkan nanti.

6. Sesi pembelajaran bagi pelajar tahun Dua, Tiga dan Akhir akan dijalankan secara atas talian. Namun pelajar tahun akhir dibenarkan untuk kembali ke kampus menjalani pembelajaran secara F2F pada 26 Oktober 2020. Manakala pelajar tahun Dua dan Tiga hanya akan kembali ke kampus untuk sesi pembelajaran secara F2F bermula pada 7 Disember 2020. (Selepas Cuti Pertengahan Semester). Sila rujuk infografik yang dilampirkan.

7. Bagi pelajar yang mempunyai masalah untuk mengikuti pembelajaran secara dalam talian anda boleh memohon untuk kembali ke kampus lebih awal.

8. Semua urusan penempatan di desasiswa perlu dijalankan dengan pihak Bahagian Hal Ehwal Pembangunan Pelajar (BHEPA) dan pengurusan Desasiswa.

9. Jika terdapat sebarang pertanyaan mengenai hal akademik, sila hubungi En. Mohd Hafiz Ali di talian 0125318364 atau hafiz_ali@usm.my.

10. Pusat Pengajian juga berharap semua pelajar dapat meneruskan komunikasi dengan Penasihat Akademik masing-masing bagi menyusun atur pembelajaran.

11. Mulai Semester I, Sidang Akademik 2020/2021, semua pelajar perlulah mempunyai peranti (device) masing-masing supaya pembelajaran dalam talian boleh berjalan lancer. Sekiranya anda menghadapi masalah mengenai perkara ini, sila berurusan dengan Timbalan Dekan Akademik PPKBSM.

12. Selamat maju jaya serta selamat memulakan pengajian semula. Selamat kembali ke kampus dan anda semua dinasihatkan untuk terus mengamalkan semua SOP supaya kita berjaya menang melawan ancaman COVID19.Dikeluarkan oleh Pejabat Dekan, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral, USM.