Sebut Harga XRD ANALYSIS_APRIL 2021

Sebut Harga XRD ANALYSIS

NOTIS SEBUTHARGA
Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan & Sumber Mineral, Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, Nibong Tebal, Pulau Pinang

 1. No. Sebutharga : SH2/21/A11/PBAHAN/U/00036 
 2. Nama Sebutharga :

  MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN KOMISYEN PERISIAN “XRD ANALYSIS” KE P.P.K. BAHAN DAN SUMBER MINERAL, USM, KAMPUS KEJURUTERAAN, NIBONG TEBAL, PULAU PINANG
 3. Tarikh Pelawa Tarikh : 9 APRIL 2021 (JUMAAT) 
 4. Tarikh Lawatan Tapak : –
 5. Tempat Lawatan Tapak : –
 6. Tarikh Mengambil Dokumen : –
 7. Tempat Mengambil Dokumen : MUAT TURUN DOKUMEN
 8. Harga Dokumen PERCUMA
 9. Hari Dan Waktu Kaunter Operasi : –
 10. Kelayakan(WAJIB) :
  Berdaftar Kod Bidang Kementerian Kewangan yang berkaitan dan masih sah. (Bagi perolehan bekalan atau perkhidmatan)  
 11. Tarikh Tutup : 23 APRIL 2021 (JUMAAT, 12:00 TENGAHARI)

  TEMPAT PENGHANTARAN :
  Dokumen Sebutharga yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan ditulis di sebelah atas kiri sampul Nombor serta Nama Sebutharga dan mestilah sampai ke Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral, Usm Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang. di atas tidak lewat daripada jam 12.00 tengah hari pada 23 APRIL 2021 (JUMAAT)  dan hendaklah sah selama 90 hari selepas itu.

  ** Pihak Universiti Berhak Menerima Kesemua Atau Sebahagian Dari Sebutharga- Sebutharga Tersebut Dan Tidak Terikat Untuk Menerima Sebutharga Yang Terendah Atau Mana-Mana Sebutharga.

  ** Penyebutharga diwajibkan membawa Sijil-Sijil berkaitan serta memastikan sijil tersebut masih sah tempoh lakunya.